Nuran YILDIZ

Aşk Yüzyılı Bitti

Aşk Yüzyılı Bitti

1970, BİLEMEDİN 1980 MODEL BİR ÜLKE DEĞİLİZ

----- 14.10.2019 - 13:15 -----

Barış Pınarı Harekâtı, sınırlarımızın dibindeki teröristlere karşı bir mücadele gibi görünse de…
Özünde, bizi “Batı”nın çöplüğü, “Doğu”nun oyuncağı yapmaya çalışanlara itirazdır.
Kaos baronlarının ülkemize biçtiği gibi, başta Suriyeliler olmak üzere “atık insan”ların boşaltıldığı çöplük ve de “atık ülke” olmadığımızı gösteriyoruz.
Amerikalının da, Avrupalının da, Arapların da kızgınlığı bundan.
Biz 1970, bilemedin 1980 model bir ülke değiliz.
Kuruluş karakterimizde bu yok.
Mustafa Kemal “muasır medeniyetin ötesi”ni gösterirken, mevcut zamanın da ilerisinde bir model olmamızı istiyordu.
İçinde bulunduğumuz koşulların analizi önemli.