Nuran YILDIZ

Haberturk.com - Arşiv

Postmodern bir operasyon

Çoğumuzun kafasını karıştıran bir kavram, “Postmodern” ,“Modern sonrası” deyip geçilse de neye karşılık geldiğini anlamak güçtür.
28 Şubat’a postmodern darbe dediler ya, ne demek olduğunun ipuçlarını orada arayanların da bir şey bulması zor.
Üzerine bir iki kitap okumayla da kolay anlaşılmaz. Sürekli okudukça zaman içinde zihinde ışığın yandığı bir kavram postmodern.
Özü itibariyle “Akıl ve bilime dayanan, demokrasiyi, hak ve özgürlükleri toplumcu bir anlayışla yorumlayan modernite sonrasında gelen süreç.”
Kimi düşünürlere göre “Modernin sonu ve yeni bir dönemin başlangıcı”, kimi düşünürlere göre “Modernin içinde, onun son dönemi, parçası.”
Postmodern özetle bireye ve “an”a odaklı bir düşünme, anlama ve yaşama biçimi. Akıl ve bilimi öncelemez. O an ve o anda yaşanan tatmin önemli. Çünkü her şey geçer, her şey süreksizdir onun içinde.
Her şeyden biraz olabildiği gibi, her şeyden hiçbir şey de.
“Postmodern bütün”de parçalar arasında nesnel, akla dayanan bir bağ, bir gerekçe aranmaz. Neden-sonuç ilişkisi gerekmez.
Risk almayı kutsar. Uzun vadeyi reddeder.
Asıl olan tek şey vardır: Sonuç. Sonuçta varılan tatmin duygusu. O duyguyu yaşamak için gidilecek yolun ve nasıl gidildiğinin bir önemi yoktur.
Tatmin bireydeki sonul amaçtır. Sistemdeki sonul amaç ne olabilir?
İşte Ergenekon operasyonundaki tutuklamalar ve ortaya çıkan resim bu soruyu sistem için önemli kılıyor.
Hükümet de muhalefet de bu sorunun yanıtını aramalıdır.
Çünkü yukarıdaki anlamıyla Ergenekon postmodern bir operasyonun adıdır.

AKLIMDA KALAN

Garanti Bankası’nın reklamları: Garanti Bankası son birkaç reklamında yıllardır kurduğu imaja ters düşen işler yapıyor. Bir banka için prestijin önemli olduğunun farkındaydılar eskiden. Garanti Bankası’nın prestiji için iletişim alanında büyük ve başarılı yatırımlar yaptılar. Ne var ki son kredi reklamlarında görüntülerden müziğine kadar alabildiğine popülist bir tarz tercih ediyorlar. Bildik tınılar, kitch’leşen görüntüler. Çalan sazlar, oynayan kızlar… Tüketicinin dilini kullandıklarını söyleyeceklerdir. Bu dil Garanti’nin kurumsal imajına hiç uygun düşmüyor. Benzetme garip gelebilir ama Garanti’nin banka olarak imajı hızla AKP’nin popülist imajına dönüşüyor.

(Haberturk.com 25.03.2008)