Nuran YILDIZ

MEDYADA

Akademisyen Nuran Yıldız, TSK'nın iletişim yapısını kitap yaptı

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nuran Yıldız, "Tanklar ve Sözcükler" adlı kitabında, "ordular ve iletişim" ile "TSK ve iletişim" sorun alanlarında değerlendirmelerde bulunuyor.
Alfa Yayınlarından bu ay yayımlanan kitapta, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK)iletişim yapısı, diğer ülkelerin ordularıyla karşılaştırılıyor.
"Türkiye’de askerler neden siyasete müdahil oluyorlar?" sorusuyla sık sık karşılaştığını ifade eden yazar, bu soruyu yöneltenlere, "Hollywood’da Pentagon’un bir bürosu olduğunu, film senaryolarının bu büroya sunulduğunu, filmlerdeki tüm diyalogların Amerikan politikaları doğrultusunda denetlenip düzenlendiğini bilip bilmediklerini" sorduğunu aktarıyor.
Demokrasinin beşiği İngiltere’de de başta ordu komutanı olmak üzere generallerin İngiliz politikaları hakkında kamuoyu önünde tartıştıklarına dikkati çeken yazar, "Irak konusunda, son kertede Tony Blair’in başbakanlığı bırakmasına neden olan bu işin ayyuka çıktığından haberleri olup olmadığını soruyorum" diyor.
Türkiye’de medyayla asker arasındaki ilişkinin, doğal olarak askerle sivil arasındaki ilişkinin üzerine kurulan, asker-toplum, asker-siyaset arasındaki ilişkilerle biçimlenen, aynı zamanda da o ilişkileri biçimlemeye talip olan bir iletişimsel sürece karşılık geldiği ifade edilen kitapta, gazeteci için yaptığı işin doğasında olan "çatışma" kavramı nedeniyle çatışma içeren haberlerin cazibesi geçerli olduğu sürece, asker-sivil, asker-siyasetçi ilişkisinin özel bir önem taşımayı sürdüreceği vurgulanıyor.
Politikayla ordu arasındaki ilişkinin sorunlu olması gerçeğinin Türkiye’ye özgü olmadığına işaret edilen kitapta, ABD’de 1950’lerden beri yaşanan Başkanlık ve Genelkurmay Başkanlığı arasındaki iktidarı paylaşım mücadeleleri örnek olarak gösteriliyor. Kitapta, Türkiye’de orduya verilen tarihsel sorumluluğun, ordu ve siyaset arasındaki ilişkilerin ve gerilimlerin temel noktasını oluşturduğu belirtiliyor.

(Milliyet - 23.12.2007)