Nuran YILDIZ

MEDYADA

'TSK'nın iletişim becerisi zayıf'

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nuran Yıldız'a göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) iletişim becerileri ve iletişim donanımı yeterli düzeyde değil.
Doç. Dr. Yıldız, piyasaya yeni çıkan 'Tanklar ve Sözcükler' adlı kitabında, 'ordular ve iletişim' ile 'TSK ve iletişim' konularında değerlendirmelerde bulundu.
Türk ordusunun toplumla yüz yüze ya da medya aracılığıyla kurduğu iletişimin çerçevesini belirleyen ana temanın, "halkın orduya güven ve sempatiyle yaklaşımı" olduğuna vurgu yapılan kitapta, TSK'nın 'onaylanan imajlar' üretmede gerek Pentagon, gerekse herhangi bir ticari kuruluş kadar bütçe ayırmadığına işaret ediliyor.

Profesyonel boyut
TSK'nın iletişim çalışmalarına günün koşulları çerçevesinde yeni bir profesyonel boyut getirmesinin gerektiği savunulan kitapta, şu görüşlere yer veriliyor:
"TSK'nın iletişim becerilerini ve iletişim donanımını yeterli düzeyde bulmak mümkün değildir. Medya içeriğini yönetmek, profesyonel uzmanlık gerektirirken, TSK'nın eski yollarla yeni çözümler bulması ve yeni sonuçlara ulaşması olanaksız gibi. Savunma, güvenlik, taarruz stratejilerinde birden fazla alternatif plan geliştirmeyi iyi bilen Türk ordusunun, iletişim stratejilerini hazırlama veuygulamada aynı başarıyı gösteremiyor oluşunun en önemli nedeni, sivil alanın içinde gelişen iletişim uzmanlığının ve uzmanlarının askeri hiyerarşi içine konumlanmasındaki güçlük olabilir."

(Radikal - 24.12.2007)