Nuran YILDIZ

Makaleler

(2012). “Yeni Zamanlar ve Yeni Liderlik Anlayışı”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt 11, Sayı:1, s.119-134.

(2012). “Büyüsü Bozulmuş Dünyada Siyaset ve Strateji”, Stratejik İletişim ve Algı Yönetimi, (Ed.) B. Senem Çevik-Ersaydı, Rifat Serav İlhan, Ankara Üniversitesi Yayınları: 352, 45-54.

Yıldız, N., “The Representation of the Turkish Armed Forces in the Press During Turkey’s EU Membership Process: The Case of the 2 November 2004 Press Briefing”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi Cilt:9 Sayı:1 Yıl:2010, 165-185.

Halkla İlişkilerde Kavramlar, Sınırlar, Sorunlar”, SELÇUK İletişim Dergisi, 24-32 (2010).

"Kurum Olarak Siyasetin İletişim Yönetiminde Dönüşümü, İdare Etmek mi, Yönetmek mi?", (Ed.) Sevinç Engin, İstanbul: Sistem Yayınları, 312-320, 2007.

"E-Muhtıra’nın Medya ve Siyaset Sürecine Spin (Dış Etkiyle Döndürme) Etkisi", Uluslararası Medya ve Siyaset Sempozyumu, Ege Üniversitesi, Cilt 2, 888-903, İzmir, 15-17 Kasım2007.

"Halkla İlişkilerde Medya ve Kamuoyunu Bilgilendirme Yanılsaması", 2. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, 27-28 Nisan 2006, bildiri.

"Sporda Star Sistemi-Medya İlişkisi", Ulusal Spor ve Medya Konferansı, İstanbul, 27-28 Mart 2006.

"İmaj Araştırmaları Üzerine Bir İnceleme", Türkiye’de İletişim Araştırmaları Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, 20-21 Ekim 2005, (yeni iletişim ortamında, VCD olarak basılı) bildiri.

"Kan Bankası Personeli-Donör İlişkileri", Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Kursu, Ankara: Türkiye Kızılay Derneği Yayınları, 223-225.

"Halkla İlişkilerin İdeolojik İşleyişi", TODAİE Dergisi, 36, 35-42 (2003).

"Siyasette Lider(siz)lik Sorunu ve Medya", Uluslararası İletişim Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi, 98-103, Eskişehir, 11-13 Nisan 2001.

"Türkiye'de Medyanın İmaj Sorunu", 1. Ulusal İletişim Sempozyumu, Cilt: Siyasal İletişim, 339-346, Ankara, 2000.

"Toplam Kalite Yönetimi Işığında TBMM", TODAİE Kamu Yönetiminde Kalite 1. Ulusal Kongresi, Cilt II, 363-372, Ankara, 1998.

"Teledemokrasi", G.Ü. İ.F. Dergisi (Yıllık), No:4, 137-154 (1998).

"Demokrat Parti ve Basın", A.Ü.SBF Dergisi (Yıllık), C.51, 481-505 (1997).

Çeviriler

Lesly, P., "Halkla İlişkiler İletişiminde Reklamın Kullanımı", Çev. Nuran Yıldız, A.Ü. İLEF Yıllık, 159-168, Ankara, 1999.

Lesly, P., "Halkla İlişkilerin Doğası ve Görevi", Çev. Nuran Yıldız ve Aslı Tülüveli, İLEF Yılık, No:7, 289-306, Ankara, 1997.